Архівний відділ

Баришівської райдержадміністрації

Київської області

a

Послуги

Перелік послуг:

1. Виконання запитів фізичних та юридичних осіб.

2. Надання документів для користування у читальному залі.

3. Надання документів для тимчасового користування юридичним особам, які передали свої документи на постійне зберігання.

4. Надання консультацій по телефону та на особистому прийомі.

5. Виготовлення копій архівних документів.Перелік запитів, що виконуються архівом:

1. Про виділення або відведення землі приватним та юридичним особам.

2. Про підтвердження прав власності на нерухоме майно.

3. Про надання дозволу на будівництво, перебудову будинків, господарських споруд тощо.

4. Про взяття на квартирний облік.

5. Про найменування (перейменування) вулиць, зміну нумерації будинків.

6. Пошук та надання копій документів ( рішень виконавчих органів – про створення , реорганізацію, ліквідацію підприємства, установи чи організації, положення про них, тощо ).Характеристика основних видів запитів:

Види запитів, які виконуються архівним сектором Баришівської районної державної адміністарції:

1. Соціально-правові;

2. Тематичні.

 

1. Соціально-правові запити  пов'язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення (встановлення, відновлення) законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, що передбачають витребування інформації про:

- нагородження, присвоєння почесних звань;

- обрання депутатом сільської, селищної та районної ради;

- підтвердження роботи у складі територіальної виборчої комісії та заробітна плата  члена територіальної виборчої комісії; 

- репресії, розкуркулення, позбавлення волі і наступну реабілітацію.

Соціально-правові запити виконуються безкоштовно.

2. Тематичні запити стосуються надання інформації з певної проблеми, теми, події, факту за визначений хронологічний період про:

- виділення земельних ділянок установам, організаціям та приватним особам в Баришівському районі:

- надання копій рішень, розпоряджень та постанов уповноважених органів ( виконавчих комітетів районної та сільських рад ), а також окремих управлінь Баришівського  району;

- зміни в адміністративно-територіальному устрої Баришівського району, перейменування населених пунктів; 

- створення, будівництво заводів, заснування навчальних закладів та інших організацій і підприємств.

 Всі запити тематичного характеру виконуються безкоштовно. 

 
Інформація про консультації, що надаються:

Відповідно до Закону України “ Про звернення громадян ” строк виконання  запиту не може перевищувати 30 -ти днів з моменту його реєстрації. У разі виконання запиту без перегляду архівних документів строк його виконання становить  15 днів з дати реєстрації.  Строк виконання продовжують за рішенням керівника архіву, про що обов'язково інформують заявника. Загальний строк виконання запиту не повинен перевищувати 45 -ти днів. Непрофільний запит впродовж 5-ти днів з дати його реєстрації в архіві пересилають за місцем зберігання затребуваних архівних документів, про що інформують заявника. 

Однією з форм звернення до архіву є письмовий запит юридичної особи або письмова заява фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання. Заява може бути надіслана поштою або подана на прийомі особисто. Звернувшись на прийом особисто громадянин власноруч заповнює заяву встановленого зразку у випадку, якщо на зберіганні в архівному секторі є документи, відомості з яких цікавлять заявника. У випадку відсутності таких документів, працівник архівної установи радить куди звернутись заявнику з приводу позитивного розгляду його звернення. Якщо заявнику у будь-якому випадку  необхідна відповідь з архівної установи по суті звернення, то у нього приймається заява, на яку відповіддю буде лист.

Внаслідок позитивного розгляду запиту заявник отримує від архівної установи архівну  довідку, архівний витяг або архівну копію. 

Архівні довідки, копії або витяги видаються громадянам особисто або надсилаються поштою.

Всі довідки, видані архівною установою, є офіційними документами, що мають юридичну силу і можуть бути використані їх одержувачами для підтвердження своїх цивільних і майнових прав, а також для оформлення соціальних пільг, виплат, пенсійного забезпечення тощо. 

Запити інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, праці, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та інших осіб, які мають встановлені законодавством пільги,  виконуються першочергово.

Відомості про стаж роботи в установах, організаціях та підприємствах Баришівського району та заробітну плату, які відтворені  в документах з особового складу (наказах з особового складу, особових рахунках, відомостях з нарахування заробітної плати) зберігаються в архівах самої установи, підприємства чи організацій 75 років і не підлягають передаванню до  державної архівної установи. Тобто, ці документи можуть зберігатися в самих установах, організаціях та на підприємствах, що продовжують свою діяльність або в установах-правонаступників. Якщо установа ліквідована без установи-правонаступника , то  документи повинні передаватися на зберігання до відомчих організацій вищого рівня або в спеціальну архівну установу. На території Баришівського району документи з особового складу ліквідованих установ зберігаються в Комунальній установі "Баришівський районний Трудовий архів".

ОКРІМ ЗАЗНАЧЕНИХ АРХІВІВ РЕКОМЕНДУЄМО звернутися за довідками для підтвердження :

- трудового стажу і заробітної плати під час роботи в районних комітетах Компартії України та ЛКСМУ (Державний архів Київської області, м. Київ, вул. Мельникова, 40);

- документів нотаріального характеру за післявоєнні роки (Баришівська державна нотаріальна контора, приватні нотаріальні контори, сільські, селищні ради Баришівського району);

- технічних та інших документів стосовно житла (КП "Баришівське бюро технічної інвентаризації");

- будівельних паспортів та інших документів, що стосується забудови (відділ містобудування та архітектури Баришівської райдержадміністрації);

- Державних актів на право приватної власності на землю, технічної та іншої земельно-кадастрової  документації (управління Держгеокадастру Баришівського району Київської області);

- обрання депутатами обласної ради (Державний архів Київської області, Київська обласна рада);

- реєстрації народження, смерті, одруження  (до 1917 року - Центральний історичний архів, м. Київ, вул. Солом'янська, 24; 1917-1933 роки - Державний архів Київської області; з 1934 року - відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Баришівському районі);

- служби і роботи в Радянській армії в часи Великої Вітчизняної війни, перші повоєнні роки, про загиблих і пропавших безвісти (Центральний архів Міністерства оборони РФ, Московська обл., м. Подольськ, вул. Кірова, 74);

- поранення та лікування в госпіталях в роки ВВВ  (Військово-медичний музей Міністрерства оборони РФ , м. Санкт-Петербург, пров. Лазерний, 12);

- участь у партизанському русі (Державний архів Київської області, Центральний державний архів громадських організацій України, м. Київ, вул. Кутузова, 8);

- про репресованих (управління СБУ, МВС у Київській області, Державний архів Київської області);

- родинних коренів (Державний архів Київської області);

- вивезення в Німечинну на примусові роботи з території Київської області (Державний архів Київської області).   

Документи (посвідчення про відрядження, табелі виходу на роботу та ін.) установ, які направляли своїх працівників на роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в архівному відділі не зберігаються, у зв’язку з тим, що ці документи мали на той період термін зберігання 3 роки.

Архівним сектором Баришівської районної адміністрації не здійснюється науково-технічне опрацювання документів підприємств, установ та організацій. Платні послуги по упорядкуванню документів надаються приватними підприємцями. Якщо юридична особа упорядковує документи власними силами, архівним сектором надаються безкоштовні консультації та методично-практична  допомога з питань упорядкування.