Архівний відділ

Баришівської райдержадміністрації

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Відомостей про діяльність Баришівського районного державного архіву (сучасна назва - архівний відділ Баришівської районної державної адміністрації) в довоєнний період та  період 1944 – 1954 років не виявлено.

В нарисах з історії смт. Баришівка зазначено: “... В другій половині серпня 1941 року з Баришівки було евакуйовано на схід документи та архіви районних  організацій ...”. Подальша доля цих документів невідома.

Баришівський район був окупований 16 вересня 1941 року і звільнений 20 вересня 1943 року.

Зі слів очевидців, архів відновив свою роботу в 1944 році.

До 1960 року Баришівський районний державний архів був підпорядкований районному віділенню Міністерства внутрішніх справ.

З 1960 року підпорядкований районному виконавчому комітету Баришівської районної Ради народних депутатів та архівному відділу Київського обласного виконавчого коммітету.

З 1989 року Баришівський районний державний архів підпорядкований районному виконавчому комітету Баришівської районної Ради народних депутатів та  Державному архіву Київської області.

З 1993 року районний архів став архівним відділом Баришівської районної ради.

З 1995 року - архівний відділ є структурним підрозділом  Баришівської районної державної адміністрації, без статусу юридичної особи. Відділ підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та Державному архіву Київської області.

30.06.2016 відбулися зміни у штатному розпису апарату та структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації, відповідно до яких  розпорядженням голови № 311  архівний відділ ліквідовано, створено архівний сектор без статусу юридичної особи та введено посаду - головного спеціаліста архівного сектору.

 

Інформації про керівників районного архіву до кінця 1954 року немає ніякої.

В районній газеті “ Прапор колективіста ” від 20 січня  1955 року виявлено статтю “ Упорядкувати архівні документи ” за підписом завідуючого районним держархівом І. ПОЛУШКІНИМ ( ім’я, по батькові невідомо ). Це єдина офіційна згадка про керівника архіву, який працював в даний період. Початок його трудової діяльності в архівній галузі та дата звільнення залишаються невизначеними.

З середини 1956 року до серпня 1959 року архів очолював КОБА ЛАВРЕНТІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1906 р.н. Старожили згадують, як чоловік збирав документи з установ та організацій району. Він їздив на своєму транспорті ( а це була підвода ) по населених пунктах Баришівщини. На місцях тамтешні працівники установ, які були обізнані з правилами роботи архівів, відбирали потрібні справи, складали їх в мішки й вантажили на підводу, яка аж надвечір поверталася до Баришівки.

Так відбувався процес комплектування районного архіву документами в кінці 50 – х років ХХ століття.

З 1 вересня 1959 року до 7 лютого 1961 року керівником архіву була ГАВРИЛЕНКО ГАЛИНА ПАВЛІВНА, 1937 р.н.

Умов для зберігання документів на той час не було ніяких: приміщення аварійне, стелажі відсутні, замість картонажів були мішки.

Та поступово ситуація почала налагоджуватись. Архіву надається інше, більш пристосоване приміщення, куди встановили дерев’яні стелажі. Документи, звільнені з мішків, зайняли своє місце на полицях.

З 12 березня 1961 року до 31 березня 1997 року районний архів мав керівника в особі БОБОШКО ГАЛИНИ ФЕДОРІВНИ, 1940 р.н., історика за фахом. До 1995 року при  районному державному архіві значилась госпрозрахункова група, яка займалась упорядкуванням документів.

З квітня 1997 року по жовтень 2015 року архівний відділ очолювала ВІЗІР СВІТЛАНА ПЕТРІВНА.

Матеріально-технічна база архіву з кожним роком поліпшувалась. Дерев'яні стелажі повністю замінено на металеві. Всі документи було закартоновано, встановлено пожежну сигналізацію. 

Кожен керівник вніс вагомий вклад в розвиток архівної справи в районі. Їх діяльність в цій галузі неодноразово відзначалась нагородами та подяками від  керівників  районного та обласного рівнів.

З вересня 2016 року  на посаду завідувача архівного сектору призначено ГОЛІЯД НАТАЛІЮ ГРИГОРІВНУ.  

Пріоритетним напрямом роботи архівногосектору Баришівської районної державної адміністрації залишається встановлення єдиного для всіх установ, організацій , підприємств  Порядку роботи з документами від їх створення в діловодстві до передавання на постійне зберігання до державної архівної установи; підвищення ефективності організації архівної справи в установах, організаціях та підприємствах; суворе дотримання законодавчих та нормативно-правових актів з питань архівної справи та діловодства. 

Робота архівного сектору спрямована на виконання Плану розвитку архівної справи на території Баришівського району, який затверджується щорічно головою Баришівської районної державної адміністрації.

Приміщення архівного сектору орендоване,загальною площею 60 кв.м. Розділене на робочу кімнату площею 16 кв.м. та архівосховище 44 кв.м. Читальна зала відсутня, робоча кімната сектору забезпечена столом для користувачів. Документи Національного архівного фонду зберігаються в архівосховищі на металевих стелажах, загальною протяжністю 185,5 пог.м. Ступінь заповнення стелажного обладнання складає 119%. В сектрі установлено автоматичну установку пожежної сигналізації (АУПС). Охоронна сигналізація, автоматична система пожежогасіння, системи кондиціювання та вентиляції повітря відсутні.  

Станом на 01.01.2016 в архівному секторі Баришівської районної державної адміністрації зберігаються 113 фондів, 16446 од.зб. управлінської документації за 1943-2015 роки, в т.ч. 164 од.зб. з кадрових питань (особового складу).

Станом на 01.01.2018 року обсяг фондів складає: 124 фонди (113 радянського періоду та 11 періоду незалежності України); 18025 од.зб. за 1943-2017 роки (17861 од.зб. управлінської документації та 164 од.зб. з кадрових питань).

Найдавніші документи архівного сектору 1943 року - це управлінські документи сільських рад та колгоспів Баришівського району.

Для полегшення та прискорення пошуку інформації, яка цікавить користувачів та дослідників, розкриття відомостей про наявні фонди архівної установи, їх хронологічні межі, зміст та види документів по фондах  архівним сектором підготовлено довідник "Анотований реєстр описів фондів радянського періоду та періоду Незалежності України". Представлені у довіднику анотації описів справ охоплюють період за 1943-2017 роки,  і висвітлюють політичний, соціально-економічний, демографічний та культурний розвиток району. З довідником можна ознайомитися в рубриці "Наші новини" за 2018 рік.

Для зберігання документів з особового складу ліквідованих, без правонаступників, підприємств, установ та організацій району, рішенням Баришівської районної ради  від 24.01.2012 № 340-15-06 у районі створено Комунальну установу "Баришівський районний трудовий архів".

З 2012 по 2015 роки з архівного відділу передано до КУ"Баришівський районний трудовий архів" 22 фонди  та частини 9 фондів, всього  1830 справу.

Станом на 01.01. 2018 Баришівський районний трудовий архів налічує 64 фонди. Додаткова інформація про трудовий архів та Перелік ліквідованих підприємств, установ та організацій подана в рубриці "Послуги".