Архівний відділ

Баришівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2019 рік


1. Забезпеченя збереженості та державний облік документів НАФ.

1.2. Планується ремонт 10 документів з паперовою основою та оправлення і підшивка 15-ти справ, які в ході перевіряння наявності та фізичного стану справ будуть виявлені розшитими та з пошкодженими обкладинками.

1.6. Проводитиметься картонування 200 документів установ, організацій та підприємств, які протягом року будуть реорганізовуватися чи ліквідовуватися.

1.7. Планується провести перевіряння наявності та фізичного стану справ відповідно до п.5 Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ, що зберігають юридичні особи в установах на 2019 рік.

2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів Національного архівного фонду.

2.2. Проводитиметься перероблення описів справ постійного та довготривалого зберігання, сільських рад, що будуть реорганізовуватися відповідно до ЗУ "Про утворення об`єднаних територіальних громад" у 2019 році.

2.3. Планується продовжувати роботу по каталогізації управлінської документації фонду №1 Баришівська районна рада.

3. Формування Національного архівного фонду й експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій.

3.1. Заплановано приймання на постійне зберігання управлінської документації сільських, селищних рад за 2010-2018 роки та установ, організацій, підприємств, які будуть реорганізовуватися чи ліквідовуватися протягом року.

Приймання на постійне зберігання виборчої документації з виборів в ОТГ та парламентських виборів.

3.2.1., 3.2.2. Заплановано схвалення  описів на управлінську документацію, погодження описів документів з особового складу сільських рад за 2010-2018 роки, Номенклатури справ та Положень про Експертну комісію юридичних осіб-джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування архівної установи.

3.5.1. Планується проведення 5 комплексних перевірок контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях (за окремим планом).

3.5.3.1. Планується проведення навчання працівників діловодних, експертних та архівних служб підприємств, установ та організацій, а також голів та секретарів районної, селищної, сільських виборчих комісій.

Планується надання консультаційно-методичної допомоги установам-джерелам формування НАФ з розробки номенклатури, внесення змін до положень про експертні комісії, архівні підрозділи.

4. Використання інформації документів Національного архівного фонду.

4.1. Планується підготовка та проведення ініціативного інформування.

4.2., 4.4. Передбачена робота з виконання тематичних запитів та запитів соціально-правового характеру, а також організація роботи користувачів у читальному залі.